Πελάτες

Ελληνική αστυνομία
Λιμενικό
Κρητικός Φούρνος
Super Markets Αριάδνη
ΕΛΤΑ
Πρατήριο Shell
Ελαστικά Χειμονίτης
Οικόπολις
TV CRETA
Πρατήριο ΕΚΟ
Μαρινόπουλος
Ράδιο Μακράκη