Τιμοκατάλογος

ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΠΙΤΙΩΝ
ΑΠΛΑ 1,30
ΕΓΧΡΩΜΑ 1,70
ΠΟΛΥΛΟΥΚΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ 1,80
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟ 1,50
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΑΠΛΑ ΑΠΟ 1,00
ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2,50
ΚΑΜΑΡΟΠΟΡΤΑΣ ΑΠΟ 1,50
ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ ΑΠΛΑ 1,50
ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 2,00
ΜΕΣΟΠΟΡΤΑΣ ΤΥΠΟΥ YALE 1,80
ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΥΠΟΥ "BONAITI" 3,50
ΣΙΔΕΡΟΠΟΡΤΑΣ 4,00
ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΒΟΥΛΕΣ DOMUS Κ.Τ.Λ ΑΠΟ 4,00
ΥΠΕΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KENSO MUL-T-LOCK ΑΠΟ 5,00
ΚΡΥΠΤΟΝΑΪΤ ΑΠΟ 5,00